Göç, göçmenin karar mekanizmasının devamlı aktif olduğu dinamik bir tecrübedir.
Bir Noktadan Diğerine sergisi, göç olgusunu esaslarıyla keşfetmeniz için göç
dinamiklerinden ilham alarak tasarlanmıştır. Doğru ya da yanlışın olmadığı; tercihlerin yolu,
yolculuğu ve yolcuyu şekillendirdiği ve hatta yolcunun nihayetinde kendini keşfetmesine
imkân vereceği bir kurguyla örülmüştür.

Bir noktadan diğerine...